در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلاه استخر پارچه ای به رنگ بادمجانی ( بنفش تیره ) با کیفیت و ارزان

70,000 تومان

کلاه استخر پارچه ای به رنگ بادمجانی ( بنفش تیره ) با پارچه مایو کیفیت بالا با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap6317540 

کلاه استخر پارچه ای به رنگ سبز زیتونی تیره با پارچه مایو کیفیت بالا

70,000 تومان

کلاه استخر پارچه ای به رنگ سبز زیتونی تیره با پارچه مایو کیفیت بالا با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap4073639 

کلاه استخر قرمز رنگ پارچه ای ، با پارچه مایو کیفیت بالا

70,000 تومان

کلاه استخر قرمز رنگ پارچه ای ، با پارچه مایو کیفیت بالا با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap2451126 

کلاه استخر شنا پارچه ای با کیفیت و ارزان قیمت مشکی رنگ

70,000 تومان

کلاه شنا پارچه ای ، با پارچه مایویی درجه یک با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب ) مشکی رنگ

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap9779825 

کلاه مایو استخری با جنس پارچه ای اعلا بنفش رنگ

70,000 تومان

کلاه مایو استخری با جنس پارچه ای اعلا بنفش رنگ ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap5706499 

کلاه استخری پارچه ای با کیفیت به رنگ قرمز سرخابی

70,000 تومان

کلاه استخر شنا پارچه ای به رنگ قرمز سرخابی ، با پارچه مایویی یا کیفیت بالا و دوخت ایرانی با قیمت اقتصادی ارزان و مناسب

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap3676732 

کلاه شنا پارچه ای با کیفیت بالا و قیمت ارزان به رنگ سرمه ای

70,000 تومان

کلاه شنا استخری پارچه ای سرمه ای رنگ ، با پارچه مایویی با کیفیت بالا و دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap3905054 

کلاه شنا استخری پارچه ای با کیفیت و ارزان به رنگ قرمز گلبهی

70,000 تومان

کلاه استخر پارچه ای ، با پارچه مایو کیفیت بالا با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان ) قرمز گلبهی رنگ

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap4466085 

کلاه استخر پارچه ای ، با پارچه مایو بنفش روشن

70,000 تومان

کلاه استخر پارچه ای ، با پارچه مایو بنفش روشن کیفیت بالا با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب و ارزان )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap6781737 

کلاه شنا پارچه ای اعلاء با قیمت ارزان به رنگ آبی

70,000 تومان

کلاه شنا پارچه ای ، با پارچه مایویی اعلاء با دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی مناسب ) آبی رنگ

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap2470002 

کلاه استخر شنا پارچه ای با کیفیت و ارزان به رنگ سبز روشن

70,000 تومان

کلاه پارچه ای شنا به رنگ سبز روشن ، با پارچه مایویی اعلا و دوخت ایرانی با قیمت اقتصادی ارزان و مناسب

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap8539302 

کلاه شنا با جنس پارچه ای با کیفیت به رنگ صورتی

70,000 تومان

کلاه استخر پارچه ای صورتی رنگ ، با پارچه مایویی درجه یک و دوخت ایرانی ( با قیمت اقتصادی ارزان و مناسب )

جنس : پارچه ای

طرح : ساده

نکته مهم : بیشترین علت خرابی کلاه های شنا بخصوص جنس های سیلیکونی برخورد ناخن دست و در نتیجه پارگی کلاه ( حتی نو ) است ، به همین خاطر در هنگام پوشیدن کلاه مواظب کشیدن ناخن روی کلاه شنا باشید.

توجه : کلر موجود در آب استخرها ، باعث خورندگی و کاهش عمر لباس مایو ، کلاه شنا ، عینک ، گوش گیر ، دماغ گیر و سایر وسایل شنا در استخر می شوند . به همین خاطر توصیه می شود حتما لباس و لوازم شنا را بعد از استخر در خانه حداقل با آب خالی آب کشی نمایید.

در ضمن برای خشک کردن لباس و وسایل شنا به هیچ عنوان آنها را با فشار دست نچلانید چراکه باعث آسیب شدید به بافت آنها می شود، و اجازه دهید خود در محیط آزاد خشک شوند.

کد کلاه : cap3794618 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

کلاه شنا و استخر زنانه و دخترانه

کلاه شنا و استخر جز مهم ترین وسایل مورد نیاز استخر است که هم جنبه بهداشت فردی دارد و هم جنبه عمومی .

اکثر جنس کلاه استخر شنا دارای خاصیت ضد آب بود و از نفود آب به داخل مو سر جلوگیری می کند ، و این از این بابت مهم هست که کلر موجود در آب استخر می تواند برای مو سر بخصوص مو بلند زنان و دختران ضرر داشته باشد.

کلاه شنا و استخر زنانه ، دخترانه ، مردانه ، پسرانه ، بچه گانه ، کودک و موهای بلند و کراتین شده و رنگ شده زنانه

از طرفی مانع ریزش موهای جدا شده بانوان به داخل حوض استخر شده و محیط را از لحاظ بهداشتی و ظاهری تمیز نگه می دارد.

انواع کلاه استخر و شنا

انواع کلاه استخر و شنا

کلاه شنا سیلیکونی

کلاه شنا لاتکس

کلاه شنا فومی

کلاه شنا لیکرا

کلاه شنا نئوپرون

کلاه شنا سیلیکونی

کلاه استخر سیلیکونی از جنس پلاستیک اعلا بوده که دارای خاصیت کشسانی و دوام بالایی دارد . این کلاه شنا برای موهای بلند مناسب است.

کلاه استخر لاتکس

این نوع از کلاه شنا نیز از جنس پلاستیک است . کیفیت جنس این نوع کلاه استخری پایین تر از کلاه سیلیکونی زنانه و دخترانه برای استخر است و به نسبت آن احتمال پرگی بالایی دارد.

کلاه شنا نخی یا لیکرا

این نوع کلاه استخر زنانه و دخترانه از نخ بود و و مانند کلاه سیلیکونی یا لاتکس بصورت کلاه شنا ضد آب نیست و آب می تواند از آن عبور کرده وموها راخیس کند.

کلاه شنا بندی یا نئوپرون

کلاه استخری که در قسمت چانه برای جلوگیری از سر خوردن و افتادن کلاه دارای بند است.

کلاه استخر و شنا ضد آب

این نوع کلاه ها از جنس انواع مواد پلاستیکی هستند که مانع از عبور آب از کلاه شنا می شود . شناخته شده ترین کلاه شنا و استخر ضد آب زنانه و دخترانه مدل سیلیکونی و لاتکس هستند .

کلاه استخر و شنا ضد آب و ضد کلر برای جلوگیری از خیس شدن و ضرر کلر استخر

کلاه شنا استخر مخصوص موهای بلند

کلاه شنا که مناسب موهای بلند زنانه و دخترانه باشد در قسمت پشتی کلاه استخری کمی بصورت قوس هستند تا فضای کافی برای نگهداری موهای بلند بانوان را داشته باشند.

بهترین جنس کلاه شنا مخصوص مو بلند زنانه و دخترانه کلاه های سیلیکونی به علت دارا بودن خاصیت کشسانی بالا جهت کش آمدن و ایجاد فضا برای موها است.

کلاه شنا استخر مخصوص موهای بلند زنانه و دخترانه

کلاه شنا دخترانه و نوجوان عروسکی

کلاه شنا و استخر دخترانه ، بچه گانه و کودکانه علاوه بر سایز در نمای ظاهری نیز با کلاه های زنانه شنا تفاوت دارد و اغلبا بصورت کلاه استخر شنا عروسکی فانتزی و جذاب شیک برای رضایت کودکان و بچه های دختر جهت استفاده از آن در استخر ها طراحی شده است .

کلاه شنا دخترانه ، بچه گانه ، کودک و نوجوان عروسکی ، فانتزی شیک

کلاه بعد از استخر و شنا زنانه و دخترانه

بهتر است بعد از شنا در استخر ، دریا ، موج و پارک آبی و غیره بخصوص در فصل سرما برای جلوگیری از سرماخوردگی و ایجاد سینوزیت سر حتما از کلا شنا بعد از استخر و شنا استفاده نمایید . این کلاه ها از جنس هایی تولید شده اند که آب مو سر را بخوبی به خود جذب می کنند و باعث خشک شدن سریع مو بلند سر زنان و دختران می شوند .

کلاه بعد از شنا ، استخر و حمام زنانه و دخترانه برای خشک کردن مو سر و کلر استخر