با توجه به اینکه ای نماد برای کاربرانی که از آی پی ایران استفاده نمی کنند نمایش داده نمی شوند، لذا برای مشاهده ای نماد وی پی ان خود را خاموش نموده و صفحه را رفلش نمایید.